Pro věřitele

Pokud podnikáte jako právnická nebo i fyzická osoba na živnostenský list, můžete se snadno dostat do platební neschopnosti díky neserióznosti či neukázněnosti například vašeho odběratele. Za vaše služby či zboží vám včas nezaplatí a vy se jeho vinou ocitnete v tvz. druhotné platební neschopnosti. Vymáhání vlastními silami vede ke zbytečnému odčerpávání vaší energie a času, což může vést i k ohrožení vašeho podnikání.

Pokud se do této situace dostanete, je pro vás daleko jednodušší svěřit tuto nepříjemnost odborníkům, kteří za vás vykonají vše potřebné. Jelikož kromě jiného spravujeme pohledávky a zabýváme se i jejich obchodováním, nabízíme vám naše služby při realizaci vašich věřitelských práv. Pokud si na vymáhání svých pohledávek najmete advokáta, počítejte s tím, že kromě nemalé částky, kterou mu zaplatíte, se patrně stanete účastníkem soudního řízení, které může být jednak zdlouhavé, a jednak vás bude stát další náklady. Proto je pro vás výhodnější zadat tuto nepříjemnou práci specialistům.

Máme nástroje pro mimosoudní řešení, které pro vás bude výhodné, neboť:

  • zajišťujeme kompletní servis na celém území ČR
  • majitelem pohledávky zůstáváte vy, dokud ji neprodáte
  • úspěchů při vymáhání pohledávek dosahujeme i tím, že dlužníka osobně navštívíme, zmapujeme jeho majetkové poměry a uzavřeme s ním právně vymahatelnou dohodu o uznání dluhu, nebo splátkový kalendář, který vám může přinést postupnou úhradu dluhu.

Kromě toho také prověřujeme, zda dlužník svým jednáním nenaplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu, konkrétně například podvodu, krádeže, nebo zpronevěry, což bývá často významnou pobídkou pro dlužníka, aby své dluhy neprodleně uhradil.

Pro věřitele mají naše služby i další výhodu v tom, že pokud nám uhradí provizi či různé poplatky, může je zcela po právu požadovat od dlužníka.

Specifikace pohledávky:

Svou pohledávku nám můžete zaslat i v tuto chvíli k posouzení.

* - Pole označená hvězdičkou jsou povinná

Věřitel

Dlužník

Pohledávka


V případě více částek nejstarší datum splatnosti