Co je to náhradní plnění

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:

Povinný podíl lze splnit třemi způsoby:

 • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru
 • náhradní plnění – odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
 • odvodem do státního rozpočtu.

Náhradní plnění je výhodnou variantou plnění povinného podílu pro firmy, které nemohou přímo zaměstnávat OZP zaměstnance.

Nabízí hned několik výhod:

 • pomůže Vám splnit povinný podíl
 • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
 • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
 • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob
web_banery_C

Výhody náhradního plnění

Jednou z hlavních výhod náhradního plnění je, že splníte svůj povinný podíl OZP. Další nespornou výhodou je, že v případě odběru služeb získáte užitečné podpůrné služby, které využije společnost z jakéhokoliv odvětví. Díky náhradnímu plnění se již o podpůrné služby starat nemusíte a můžete se tak plně soustředit na svoji hlavní činnost.

 • Splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP
 • Ušetříte na odvodech státu
 • Podpoříte zaměstnávaní OZP
 • Peníze neodevzdáte pouze státu, ale navíc získáte užitečné služby
 • Včasným zajištěním služeb splníte povinné podmínky
 • Postaráme se o administrativu
 • Vyhnete se pokutě 1.000.000 Kč
web_banery_A

Náhradní plnění 2018

Náhradní plnění lze i v roce 2018 splnit odběr zboží či služeb od firem, které zaměstnávajíc více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Poskytovatel náhradního plnění může dodávat výrobky a služby či plnit zakázky pro odběratele náhradního podílu.

web_banery_B

Jaké služby v rámci náhradního plnění můžete odebírat?

Fyzická ostraha

Proškolený tým pracovníků ostrahy provádí kontrolní činnost u vstupu a pravidelné pochůzky po střeženém areálu.

Vzdálený monitoring PCO

Váš majetek je po dobu vaší nepřítomnosti pod přísným dohledem, ať už nepřetržitě, či ve předem smluvený čas.

Úklidové služby

Úklid vnitřních i vnějších prostor, každodenní i nárazový úklidový servis institucí, úklid kanceláří, administrativních budov a objektů.

Recepční služby

Kompletní služby, spojeny s obsluhou recepce, denní i noční recepční služby v administrativních budovách a na vrátnicích velkých areálů.