Naše společnost je pojištěna u České pojišťovny a.s. na “Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele” až do výše 20 milionů korun českých.

Pojištění podnikatelských rizik: Pojištění movitých věcí, pro případ krádeže a loupeže do výše 1 milionu korun českých.

ceskapojistovna