Pult centrální ochrany/Zásahová jednotka

Standardní elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) zakončené jen sirénou nebo v lepším případě signalizací na vašem mobilním telefonu jsou v praxi při reálném řešení napadení vašeho majetku nedostačující…

Proto Vám nabízíme napojení vašeho objektu na moderní multifunkční dohledové centrum – PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY Alkom (MDC-PCO) našeho PCOobr1partnera pro tuto oblast. Na tomto pracovišti jsou všechny připojené objekty monitorovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 (366) dní v roce, zajišťován pravidelný servis a údržba a v případě neoprávněného vniknutí do objektu je okamžitě vysíláno na místo výjezdové vozidlo. Činnost MDC vhodně doplňuje zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany osob, majetku, efektivního monitoringu, dohledu, servisu, přenosu informací, ochrany dat a osobních údajů, řešení krizových situací, havárií vody, plynu, výpadků elektřiny.

Společnost Alkom Security, a.s. jako první společnost v ČR  získala CERTIFIKÁT DOHLEDOVÉHO A POPLACHOVÉHO PŘIJÍMACÍHO CENTRA potvrzující, že plní všechny tři části normy ČSN EN 50PCOobr2518:2014. Tato náročná certifikace garantuje dodržení všech požadavků z hlediska umístění, stavební odolnosti, výkonnosti, spolehlivosti, postupů i požadavků na provoz a odbornou způsobilost dispečerů. V neposlední řadě toto pracoviště osvědčují i výsledky a historie provozu dispečinku. Alkom na tomto pracovišti zúročil 26 let svých zkušeností. Proto bylo vytvořeno takovéto jedinečné pracoviště a je neustále doplňováno o nové služby a vyvíjeno dle posledních standardů a technických možností. I přes tuto špičkovou kvalitu a certifikaci, je PCO-ARC určeno pro všechny typy objektů – od objektů vysoké bezpečnosti/ důležitosti, přes běžné komerční objekty, objekty státní správy až po byty a rodinné domy.

Akom Security a.s. nove_logo