• Pult centrální ochrany

  Servis – 24/7/365
  •  ZÁRUČNÍ / MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
  • Pohotovost 24 hodin denně
  • Help Desk systém
  • Servis na celém úzamí ČR
  • Pravidelné revize a kontroly
  • Profesionální přístup
  • Rychlý ástup na opravu – do dvou hodin
  • Monitoring servisních zpráv
  • Zapůjčení náhradních komponentů po dobu opravy
  • Dálkový přístup – úspora nákladů
  • Jednotné tel z celé ČR: 12726
  • Evidence všech událostí
  • Statistika pro klienta
 • Zásahová jednotka

  Zásahová jednotka a všichni její pracovníci jsou stabilním a prověřeným týmem. Každý pracovník zásahové skupiny je při výkonu pracovních povinností ustrojen ve služební uniformě s viditelnými insigniemi, které jsou ke zhlédnutí v sekci galerie/vzory uniforem. Každý pracovník je dále povinen na žádost zákazníka prokázat se služebním průkazem. Zásahová vozidla jsou standardně vybavena monitorovacím zařízením GPS, které jsou využívány pracovníky zásahové skupiny a operátory tísňové linky pro rychlou navigaci k napadeným objektům. Dále jsou pracovníci zásahové jednotky vybaveny také komunikačním zařízením a pracovními prostředky pro kompletní zajištění bezpečnostního zásahu a elektronickým zařízením pro vedení pracovní administrativy. Zásahová vozidla jsou viditelně označena nápisy a polepy.
 • Patrolace

  Jako prevenci proti kriminalitě, pro zvýšení Vašeho bezpečí, ať již v době Vaší přítomnosti, nebo mimo ni, zajistíme komplexní kontrolu Vašeho objektu, pozemku nebo vozidla dle Vašeho specifického přání. Patrolace zahrnuje venkovní, popř. i vnitřní kontrolu objektu, fotodokumentaci, vyhotovení zápisu o kontrole a kontaktování/seznámení pověřené osoby/klienta s výsledky patrolace.
 • Pořádková služba

  Poskytuje městům a obcím, které nedisponují vlastní Městskou policií pořádkové služby. Jedná se nejčastěji o kontrolu dodržování nočního klidu, bezpečnostní dohled na přechodech pro chodce u škol a školek nebo ochranu obecního majetku. Pořádková služba zároveň velmi účinně působí preventivně v oblasti drobné kriminality díky častému pohybu pracovníků  v ulicích města.
 • Doprovod kurýra

  Služba doprovodu kurýra spočívá ve fyzické ochraně osoby určené klientem a zároveň převážející cenný obsah bezpečnostního zavazadla. Doprovod kurýra je služba často zaměňovanou za převoz cenin a hotovosti. Zásadní rozdíl je v tom, že při doprovodu kurýra nedojde k fyzickému převzetí cennosti a hotovosti pracovníkem.