Bezpečnostní agentura

Naše společnost vznikla spojením několika prestižních bezpečnostních agentur zabývajících se komerční bezpečností. Našim cílem je nejen kvalita a flexibilita poskytovaných služeb, ale především individuální přístup k řešení potřeb každého konkrétního klienta. Garancí  kvality služeb naší bezpečnostní agentury je certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a v neposlední řadě i prověrka Národního bezpečnostního úřadu – stupeň utajení „Tajné“. Nabízíme fyzickou ostrahu objektů, ochranu osob a majetku, obsluhu kamerových a zabezpečovacích systémů, recepční, informační, pořadatelské služby, přepravu finančních hotovostí, služby osobních strážců a další.

Pult Centrální Ochrany/Zásahová jednotka

Nabízíme napojení vašeho objektu na moderní multifunkční dohledové centrum – pult centrální ochrany Alkom – našeho partnera pro tuto oblast. Na tomto pracovišti jsou všechny připojené objekty monitorovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 (366) dní v roce, zajišťován pravidelný servis a údržba a v případě neoprávněného vniknutí do objektu je okamžitě vysíláno na místo výjezdové vozidlo. Činnost MDC vhodně doplňuje zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany osob, majetku, efektivního monitoringu, dohledu, servisu, přenosu informací, ochrany dat a osobních údajů, řešení krizových situací, havárií vody, plynu, výpadků elektřiny.

Detektivní kancelář

Nabízíme profesionální detektivní služby. Naše detektivní kancelář pomáhá klientům řešit mimořádné životní, rodinné, obchodní nebo pracovní situace. Tým našich profesionálních detektivů nabízí dlouholetou odbornou praxi převážně ve speciálních policejních útvarech. Naši zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání a pravidelně absolvují odborné vzdělávací kurzy. Garantujeme odborný přístup a maximální diskrétnost při řešení jednotlivých případů. Vždy navrhujeme takové postupy a metody, které vedou k co nejrychlejšímu vyřešení dané situace.

Správa, vymáhání a odkup pohledávek

Divize Správa, vymáhání a odkup pohledávek. Komplexní služby pro mimosoudní i soudní řešení pohledávek s následnou exekucí, jak pro firmy, sdružení, bankovní sektor, tak pro soukromé osoby. Poradenská činnost, administrativní služby pro podnikatele v oblasti inkasa pohledávek. Call Centrum. Působnost po celé ČR. Detektivní služby.

Správa a údržba nemovitostí

Komplexní správa a údržba nemovitostí, objektů a bytových jednotek včetně zajištění a odstranění technických závad, vedení účetnictví. Celoroční údržba pozemků, revizní činnost v oboru elektro a plyn včetně revizních zpráv. BOZP, PO, úklidové práce, stěhování, malování.

Zabezpečovací systémy/IT bezpečnost

Poskytujeme pro každého zákazníka, i individuálně možnost poradenství a samotné instalace bezpečnostních systémů. Pro někoho vysloveně nutnost a pro jiného zase jen standard, ale pro všechny určitě možnost, jak snížit riziko krádeží a znehodnocování majetku (vandalismus) . To jsou bezpečnostní a kamerové systémy, které pro nás přináší neocenitelné služby a to nejen, pro ochranu majetku, ale také před náhlými živelnými, či jinými katastrofami.

Preventivně bezpečnostní prohlídky

Poskytujeme komplexní preventivně bezpečnostní prohlídky. Naším hlavním cílem je vyjít vstříc přáním a potřebám našich klientů. Nabízíme individuální přístup, široké odborné znalosti a kvalitní služby za přijatelné ceny.

Školicí a výcvikové středisko/Střelnice

Společnost I.B.S.A. – czech, s.r.o. zařadila do svého vzdělávacího programu na zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců školení, přednášky a kurzy, které časem rozšířila i pro širokou veřejnost. Od založení sekce Školícího a výcvikového střediska, které vzniklo v roce 2008 proškolila úspěšně stovky zájemců o zvyšování své profesní úrovně.
Témata školení, přednášek a kurzů jsou převážně zaměřena na komerční bezpečnost, ať už pro osobní strážce, detektivy, bezpečnostní pracovníky, nebo management společnosti. Ostatní témata jsou z oborů zdravotnických, daňových, účetních, vymáhání pohledávek, psychologie a dalších.