Ceník

Cena našich služeb se odvíjí od konkrétní pohledávky a závisí na stáří pohledávky, jejím typu a bonitě dlužníka. Výše provize se stanoví již na počátku spolupráce při sepisování příkazní smlouvy a pohybuje se v rozmezí 10 – 35 % v závislosti na druhu, stáří pohledávky a bonitě dlužníka.