• Nový občanský zákoník již povoluje ve vedení domu právnickou osobu, která nevlastní v domě byt. Právnická osoba může být členem výboru, nebo může být jediným statutárním orgánem = předsedou.
 1. PŘEDSEDA – jediný statutární orgán SVJ (řídí sám bytový dům, má za vše zodpovědnost)
 2. PŘEDSEDA VÝBORU – hlavní člen tříčlenného, nebo pětičlenného výboru SVJ
 3. PŘEDESDA PŘEDSTAVENSTVA – hlavní člen tříčlenného, nebo pětičlenného představenstva BD

SVJ – sdružení vlastníků jednotek

BD – bytové družstvo

89/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2012
občanský zákoník

 • 1205
  Orgány společenství vlastníků
  (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže

  stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další
  orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.
  (2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena
  takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního
  předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

CO TO V PRAXI ZNAMENÁ? ŽE NAŠE SPOLEČNOST MŮŽE BÝT SOUČÁSTÍ VEDENÍ

RECENZE

 • Společenství Pravá 1117, 770, 1118, Praha IČ: 24219983
 • Společenství pro dům č.p. 205 Dřevčice IČ: 24744590
 • Společenství vlastníků jednotek pro dům Krčská 2048 IČ: 29031044
 • Společenství vlastníku jednotek domu Oblouková 1255, Praha 10 IČ: 24172847
 • Společenství vlastníků Dittrichova 353 IČ: zatím nepřiděleno
 • Společenství vlastníků jednotek Travná č. p. 1291, 1292 IČ: 05183391
 • Bytové družstvo Travná, družstvo IČ: 25794400
 • Společenství vlastníků jednotek Bellušova 1848 – 1851 IČ: 02517582